Forside

Dønnerup Gods

Velkommen til Dønnerup A/S hjemmeside. Godsets samlede areal er ca. 1.700 ha fordelt på 1.200 ha skov og 500 ha agerjord.

Her kan du læse mere om vores værdigrundlag og om godsets virksomhed fordelt på de enkelte driftsgrene.

Seneste nyt:

Vi har netop afsluttet en stor forundersøgelse af mulighederne for at genskabe den naturlige hydrologi på Flodholmen i Lille Åmose.

Flodholmen er et lavtliggende landbrugsareal på ca. 40 ha beliggende langs Halleby Å i den vestlige del af Lille Åmose. Hovedparten af arealet er i omdrift og drænene samles i en pumpestation, der løfter vandet ud i Halleby Å.

På arealet er der givet tilsagn, delvist finansieret af EU, fra Naturstyrelsen til at genskabe de naturlige vandstandsforhold på Flodholmen. Det indebærer, at pumpestationen nedlægges, og grøfterne ledes direkte ud i åen.

Det er hensigten efterfølgende at søge et tilsagn om fastholdelse af den naturlige vandstand og tage Flodholmen permanent ud af omdrift. På sigt forventes området at udvikle sig til et enestående naturområde med stor biodiversitet.