Entreprenørydelser

Skovadministration

Ud over driften af Dønnerup Gods, varetager vi skovdrift og ad hoc rådgivning på en række sjællandske ejendomme. Rådgivningen omfatter alt fra udarbejdelse af grønne driftsplaner til intensiv drift af juletræer og klippegrønt.

Kontakt os gerne, hvis du er interesseret i at tale med os om driften af din skov og dine naturarealer.

Maskinstation og entreprenørydelser

Vi råder over en fast stab af erfarne medarbejdere, og har alt relevant specialudstyr til pasning af juletræer, klippegrønt og almindeligt forekommende skovopgaver, herunder udkørsel.

Kontakt venligst skovfoged Kristian Bodal-Lauridsen på tlf. 30 63 73 39.