Landbrug

Landbrug

Hovedparten af landbrugsarealerne er i dag forpagtet ud eller tilplantet med juletræer. Der er økologisk drift på ca 70% af landbrugsarealet.

De mindre produktive landbrugsarealer og permanente græsarealer ialt ca. 130 ha dyrkes fortsat i Dønnerup Agri A/S konventionelt landbrug.

Holmstrup Landbrug A/S er bortforpagtet og drives som økologiske landbrug med et samlet areal på ca. 67 ha.

Økologisk landbrug

Det økologiske landbrugsareal på ca. 270 ha er bortforpagtet. Forpagtningen omfatter de ekstensive arealer, der passes med afgræsning eller sletproduktion. Der tages i driften særlige hensyn til de landskabelige værdier og til levestederne for flora og fauna.

 

Konventionelt landbrug

Hovedparten af de konventionelt dyrkede arealer er enten bortforpagtet eller tilplantet med juletræer.
For at imødekomme behovet for føde og skjul hos fasaner, rå-, kron- og sitkavildt har vi beholdt driften af en række af vores mindre og marginale marker, der er udlagt med vildtvenlige afgrøder eller permanent græs. På denne måde håber vi at kunne skabe en bedre biotop for vildtbestandene og dermed reducere skadesfrekvensen på skov og mark.

For yderligere oplysninger kontakt Niels Otto Lundstedt på Tlf. 51 36 75 40.