Skoven

Info

Skovarealet på Dønnerup Gods udgør omkring 1275 ha med 54% løvskov, 15% nåleskov og 31% lystskov, søer, enge og andre arealer.

I skovdriften lægger vi generelt betydelig vægt på at bevare landskabelige værdier og varierede, artsrige biotoper. I den daglige forvaltning er skovene opdelt i områder, hvor produktionen af træ har førsteprioritet og bliver optimeret, og i arealer, hvor naturhensynet har førsteprioritet.

Herudover tilstræber vi at optimere mulighederne for en professionel vildtforvaltning i skovdriften. Skovene er PEFC-certificerede, og er derfor underlagt særlige regler for en skånsom og bæredygtig skovdrift. Du kan læse mere om PEFC-certificeringen på den officielle hjemmeside.

Overdrev og skovenge bliver slået eller afgræsset for at bevare de lysåbne arealer og de biotoper, der er knyttet til dem.

Entreprenørydelser

Brændesalg

Juletræer