Værdigrundlag

Værdigrundlag

I driften af virksomheden skal der tilstræbes en harmonisk og afbalanceret sammenkædning af samtlige driftsgrene.

Den økonomiske bæreevne skal optimeres, og der skal udvises tilpasningsevne overfor det omgivende samfunds ønsker og krav for derigennem at opnå:

Fremdrift og dynamik blandt medarbejderne.
Accept og betaling af vores produkter.
Ret til at kræve respekt for vores arbejde.
Kontinuitet.

I koncernen er der etableret følgende driftsgrene

Traditionel skovbrug.
Pyntegrønt og juletræer - gartneri.
Agerbrug - bortforpagtet.
Animalsk produktion - stalde bortforpagtet.
Natur- og vildtforvaltning.
Husudlejning.

Alle driftsgrene skal udøve deres aktivitet på de arealer, der er tildelt netop denne funktion som den primære. Der skal opnås harmoni i udnyttelsen af jorden ved gensidig hensyntagen driftsgrenene imellem.

Driftsgrenene skal tage æstetiske og etiske hensyn i deres drift bl.a. for at højne de immaterielle værdier (herlighed), der knytter sig til ejendommen. Dette betyder bl.a., at der tages vidtgående miljømæssige- og landskabelige hensyn.

Denne holdning og dens resultater skal understøtte de enkelte driftsgrenes aktivitet og forventes på sigt at udvikle sig til en driftsgren på sine egne præmisser.